Konec školního roku s Bakaláři

Společně jsme zvládli zápisy do prvních tříd i přijímací řízení a maturitní zkoušky. Již nyní lze založit úvazky na příští školní rok. Je ideální čas připravit se na tisk závěrečných vysvědčení.
Postupně upravujeme systém Bakaláři dle požadavků GDPR (ochrana osobních údajů), povinně od r. 2018.


Bakaláři a Khanova škola

Po roční spolupráci s tímto jedinečným e-learningovým projektem přibylo díky Bakalářům na webu Khanovy školy 630 nových výukových videí (za stejné období o rok dříve jich bylo pouze 272). Od června minulého roku proběhly 4 překladatelské marathony, kterých se účastnilo 150 překladatelů. Ve spolupráci s neziskovou společností pokračujeme i nadále, přispíváme na překlady videí i na vznik zbrusu nových.

Khanova škola

Poradna v Bakalářích

Nesoustředíme se ale pouze na výuku, chceme našim uživatelům nabídnout pomocnou ruku i v dalších oblastech školního života, v problémech, které rodiče i učitelé na svých školách řeší. Proto jsme navázali úzkou spolupráci s významnou obecně prospěšnou společností EDUin, která provozuje portál Rodiče vítáni, a se kterou připravujeme jedinečný informační kanál a poradnu přímo v rámci naší aplikace.

Bakaláři - centrum systémů na škole

Rozšiřujeme spolupráci s vydavatelem oblíbených karet ISIC a ITIC, stáváme se na mnoha školách hlavní autorizační centrálou pro různé další systémy, které na školách fungují, například přístupové systémy, jídelny, školní portály apod. Počet systémů napojených na Bakaláře neustále zvětšujeme.

Co Vás v nejbližší době čeká?

S naším softwarem budete bezproblémově připraveni na elektronické předávání dat školních matrik, jsme stále v úzkém kontaktu s MŠMT a proto vždy jako jedni z prvních systémů reagujeme na všechny legislativní změny pro všechny stupně škol.

Evidence je připravena nejen na změny v předávání matrik, ale obsahuje také několik novinek, například napojení na oficiální adresní databázi RUIAN, díky ní již vždy budete mít všechny adresy rodičů, žáků a učitelů v naprostém pořádku. Novinky najdete také v evidenci zákonných zástupců atd. Práce na nové webové aplikaci NEXT vrcholí a v nové verzi se objeví již skoro všechny moduly, které znáte ze současné webové aplikace. Do konce pololetí úspěšně dokončíme stoprocentní záběr současné aplikace a soustředíme se na nové moduly, které ve webové aplikaci jistě uvítáte.

Jelikož se blíží konec podpory nešifrovaného spojení ve webové aplikaci, znovu apelujeme, abyste včas měli svou webovou aplikaci zabezpečenu. Stále nabízíme, že celé zabezpečení včetně vystavení a instalace bezpečnostního certifikátu vyřešíme za vás. Stačí zavolat nebo napsat na naši technickou podporu. A protože již před rokem skončila podpora Microsoftu pro Windows 2003 Server a Windows XP, v nové verzi ani systém Bakaláři nebude tyto operační systémy podporovat.

Připomínáme i nabídku cloudu, kdy škole odpadne veškerá starost o technický provoz naší aplikace. Cloudové služby u nás využívá už skoro sto škol. Pokud uvažujete o přechodu na cloud, obraťte se na naši podporu.

Nově máme v nabídce i Balíček služeb, díky kterému můžete využívat některé nadstandardní služby a pomoc v práci s naším softwarem. Například máte v balíčku předplacený provoz bezpečnostních certifikátů, zásahy našich pracovníků přes vzdálený přístup atd.

Myslíme na Vás a Vaše uživatele

Snažíme se, aby Bakaláři pomáhali a byli užiteční všem na škole - především Vám osobně a všem Vašim učitelům, ale i všem rodičům a žákům Vaší školy. Proto jsme Vás velmi rádi seznámili s některými dalšími aktivitami, které pro Vás děláme.

Bakaláři logo
Bakaláři systém výhody
  • Evidence žáků a zaměstnanců,
  • školní matrika
Bakaláři systém výhody
  • Rozvrh hodin
Bakaláři systém výhody
  • Webová aplikace,
  • internetová žákovská knížka
Bakaláři systém výhody
  • Třídní kniha

Evidence obsahuje osobni data žaků, průběžnou a pololetní klasifikaci, tisk vysvědčeni. Připraveny jsou stovky nejrůznějších sestav. Uživatele je mohou podle potřeby modifikovat nebo i doplňovat své vlastni. Tisk vysvědčeni je připraven pro většinu používaných blanketů (SEVT, OPTYS) s možnosti dalších uprav. Tiskové výstupy programu umožňuji vest požadovanou pedagogickou dokumentaci (např. katalogové listy žaků) a vytvářet potřebné výkazy údajů ze školních matrik na MŠMT, pro VZP apod.

V modulu Bakalář jsou předdefinovány datové struktury pro přijímací zkoušky a zápis do 1. ročníku, knihovnu, inventarizaci a další si mohou libovolně vytvářet sami uživatele.

Přijímací zkoušky, resp. zápis do 1. ročníku, řeší evidenci uchazečů, umožňuji zadat libovolná kritéria pro přijeti. Obsahuji tisky pozvánek, výsledkových listin, rozhodnuti o přijeti a nepřijeti.

Knihovna umožňuje evidenci knih, umí načítat údaje o knižních titulech z Národní knihovny ČR. Obsahuje vyhledávací a půjčovací systém s propojením na žaky a zaměstnance školy.

Inventarizace je evidenční (nikoli účetní) program pro evidenci majetku. Obsahuje širokou škálu tiskových výstupů - inventury, seznamy dle místnosti atd. Inventury majetku lze provádět čtečkami čarových kódů.

Grafické zpracovaní klasifikace vytváří různé formy grafických přehledů prospěchu a zameškaných hodin. Z vytvořených grafů je dobře patrny vývoj prospěchu či zameškaných hodin žaka během studia. Lze též porovnávat průměry ve třidách, předmětech apod.

Program na tvorbu rozvrhu pomáhá hlídat kolize, ukazuje prostor pro nasazeni jednotlivých lístků, hledá možné výměny a přesuny hodin (při současnem pohledu do vice rozvrhů třid, učitelů, místnosti). Samozřejmosti je děleni na libovolné skupiny (skládající se i z žaků vice třid) a práce ve vice týdenních cyklech. Generovaní rozvrhu je založeno na vyhledávaní hodin, pro které se dosavadním nasazováním nejvíce zúžil prostor a jejichž pozdější nasazeni by mohlo byt obtížné nebo nemožné. Nasazovaní lístků může probíhat automaticky, tvůrce rozvrhu může činnost generátoru sledovat, kdykoliv ji přerušit a nasazovaní ručně korigovat. Tisknout lze rozvrhy třid, učitelů i místnosti a jejich přehledy.

Modul pro suplováni nabízí vhodné učitele pro zastupovaní, spojuje, ruší, vyměňuje a přesouvá hodiny. Má návaznost na Plán akci školy, odkud se automaticky načítají údaje o nepřitomnosti učitelů a třid v běžne vyuce, může rovněž načist podklady z rozpisu maturit. Nasledně pak umožňuje vyhodnoceni udajů o suplovani ve zvolenem obdobi. Na zadane suplovani pak dale navazuje elektronicka třidni kniha. Důležitou funkci je možnost následného vyhodnoceni udajů o suplovani ve zvolenem obdobi (pro ziskani přehledu o skutečně odučených hodinach či pro vykazy proměnlivych složek platů vyučujicich).

Plan akci školy eviduje různe aktivity (exkurze, kulturni akce, sportovni kurzy apod.) v průběhu roku. Informace o zadanych akcich se učastnikům zobrazuji v internetove žakovske knižce. Učast vyučujicich, třid a skupin žaků na akcich se přenaši do Suplovani jako nepřitomnost ve vyuce podle pravidelneho rozvrhu, předepisuji se tež do elektronicke třidni knihy.

Modul pro rozpis maturitnich zkoušek nejprve načte z Evidence seznamy učitelů, studentů maturitních třid a jimi zvolenych maturitnich předmětů. Nasledně pak pomůže rozvrhnout maturujici třidy do jednotlivych tydnů a sestavit rozvrh maturit. Přitomnost vyučujicich u zkoušek lze přenest pro suplování jako nepřítomnost v pravidelné výuce.

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žaků, osobní rozvrh žaka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žaky a jejich rodiči. Např. omlouvaní žaků, hromadné rozesláni pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytvářeni anket apod. Rodiče chtějí byt informováni o děni ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Mohou pak včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomi, na kázeňské prohřešky apod. Zobrazeni záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocni nebo zaostávající žáci a samozřejmě i jejich rodiče.

Elektronicka třidni kniha dokaže na škole plnohodnotně nahradit původni třidni knihy v papirove podobě. Zavedeni elektronicke třidni knihy zamezuje možnym ztratam klasickych knih a pravděpodobně take snižuje celkovou absenci žaků školy (a to i v připadě, že se pomoci programu eviduji jen zameškane hodiny, např. jednou za tyden). Navaznost elektronicke třidni knihy na rozvrh a suplováni umožňuje přesné vyhodnoceni nepřitomnosti žaků v jednotlivych předmětech. Žaci nebo jejich rodiče se na zakladě těchto informaci snaži předcházet zbytečnym absencim. Při použivani elektronicke třidni knihy přimo v hodinach, jsou-li k tomu vhodne technicke podmínky (přistup do počitačove sitě nebo k internetu v učebnach), odpada putovani žaků s třidnimi knihami po škole mezi vice vyučovacimi skupinami třidy (např. volitelnych předmětů). Učitele maji dokonaly přehled o dosavadni vyuce, o absenci žaků v hodinach, mohou provádět rychlý zápis hodiny přenosem údajů z modulu Tematické plány, mají pohodlný přistup k průběžné klasifikaci nebo k přehledné evidenci domácích úkolů. Pro vedeni školy je zase velmi příjemně, že kontrolu třídních knih za libovolné období obstará stisk jednoho tlačítka, jednoduše lze získat přehled hodin s určitými „příznaky“ (např. hrazených z prostředků EU), aktuální přítomnost žaků ve škole apod.

Tematické plány pomáhají rozvrhnout výuku jednotlivých předmětů vzdělávacího programu školy do konkrétních vyučovacích hodin školního roku. Plány lze doplňovat, přesunovat kapitoly, měnit dotace apod. Připravené tematické plány umožňuji, mimo jine, pohodlný zápis hodin do elektronické třídní knihy.

BAKALÁŘI software s.r.o.

Informace k obsluze programu
školní matrika, klasifikace ...
rozvrh, třídní kniha ...
suplování, plán akcí školy ...
T +420 466 566 981
E info@bakalari.cz
Sídlo společnosti Sukova třída 1548
530 02, Pardubice

IČ 27483045
DIČ CZ27483045

Podpora provoz Bakalářů
v síti (SQL Server, WEB)
internetová žákovská knížka
tematické plány ...
T +420 466 566 982
E podpora@bakalari.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 21660.

Obchod obchodní informace upgrade, rozšíření licence ... info k rozpisu maturit
T +420 466 566 983
E obchod@bakalari.cz

více o kontaktech


Zde se mohou Přihlásit spolupracovníci. Přístup k údajům na jednotlivé školy najdete na této adrese skola.bakalari.cz
Kontaktní formulář