Aktuálně:

PF 2020

Bakalářská konference 2019

více

Osobní údaje žáků

Zkontrolovat a provést aktualizaci osobních údajů všech žáků je každoroční nepříjemná práce, která nás začátkem školního roku čeká. Ve videu Vám ukážeme druhou, daleko příjemnější možnost. Rodiče zapíší či aktualizují osobní údaje prostřednictvím webové aplikace a na nás bude jen tato data odsouhlasit.

Videonápověda

Snažíme se usnadnit Vám práci a postupně vytváříme videonápovědu k novým i starším modulům.

Nově si můžete prohlédnout Školní družinu a Platební modul.

Setkání v Liberci 2019

více

Setkání v Olomouci 2019

více

Hledáme nové konzultanty

Baví Vás práce se softwarem Bakaláři, víte co s ním a jak, jste schopni své dovednosti předávat dál? Máte čas, který můžete věnovat pomoci dalším uživatelům a prospět dobré věci spojené s finanční odměnou? Kontaktujte nás prosím na konzultanti@bakalari.cz, rádi Vám sdělíme podrobnější informace o podmínkách spolupráce.

PF 2019

Konference

více

Třídní kniha pro školní družinu

Není to tak dlouho, co jsme představovali modul Družina, který umožňuje propojení s modulem Evidence žáků a Evidence zaměstnanců – snadno tak můžete převádět údaje nejen jednotlivých žáků, ale i celých tříd. U každého žáka navíc můžete nastavit, zda z družiny odchází sám nebo s doprovodem, v kolik hodin i kdo je oprávněn ho vyzvednout. Nově jsme pak Družinu doplnili o třídní knihu, přehled kroužků a týdenní skladby.

Zabezpečte si svá data na cloudu

Nabízíme bezpečné uložení dat systému Bakaláři v rámci nařízení o ochraně osobních dat GDPR na cloudový server Microsoft Azure.
V čem to pro Vás bude výhodné?
  Maximální bezpečnost uložených dat v souladu s GDPR.
  Úspora za nákup, licencování a údržbu serverů pro práci se systémem Bakaláři.
  Automaticky máte k dispozici nainstalovanou aktuální verzi webové aplikace systému Bakaláři.
  Zajištění stability webové aplikace - funkčnost neovlivní ani případné výpadky konektivity ve vaší škole.
  Automatické zálohování dat a uchování záloh po stanovenou dobu.
Pokud se rozhodnete využít naši nabídku, pošlete nám prosím mail na adresu podpora@bakalari.cz nebo nám zavolejte na telefonní číslo 466 566 982.

Nový modul GDPR

Modul GDPR vám pomůže řešit některé povinnosti vyplývající z nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vstupte do Parametrů webové aplikace, zkontrolujte na záložce Aktivní části aplikace zaškrtnutí modulu GDPR a potvrďte tlačítkem Aplikuj. Na záložce GDPR můžete nastavit další podrobnosti.

Zasílání SMS

Jednou z možností, jak předat informace z bakalářského systému učitelům, žákům či rodičům, je zaslání SMS zprávy na mobilní telefon. Službu si můžete objednat na sms@bakalari.cz. Platíte pouze 1,50 Kč za náklady spojené s odesláním této SMS zprávy a na službu se nevztahuje žádný poplatek za aktivaci či měsíční paušál.

Nový modul Družina

Modul Družina je propojen s modulem Evidence žáků a Evidence zaměstnanců – snadno tak můžete převádět údaje nejen jednotlivých žáků, ale i celých tříd. U každého žáka navíc můžete nastavit, zda z družiny odchází sám nebo s doprovodem, v kolik hodin i kdo je oprávněn ho vyzvednout. 

Modul EVIDENCE dostal nový kabát

Vylepšili jsme grafiku a ovládání modulu Evidence tak, aby lépe vyhovoval potřebám uživatelů. Zjednodušili jsme panel nástrojů, snížili jsme počet kliknutí, které jsou nutné, abyste se dostali tam, kam potřebujete. Na pracovní ploše najdete nové ikony, které si pamatují, jaké operace nejčastěji provádíte. Vše teď funguje ve stejné grafické podobě, na kterou jste zvyklí z jiných nových modulů. Evidenci bez problémů zobrazíte i na větších monitorech, což někteří z vás potřebovali. Hlavně díky vašim podnětům a připomínkám dokážeme kontinuálně pracovat na větších ale třeba i jen drobných vylepšeních. Děkujeme za zpětnou vazbu.

Elektronické předávání dat ze školních matrik (k 30. 9. 2017)

Pro podzimní předání dat je nutná aktualizace Bakalářů verze 2017 z 14. 9. 2017 nebo novější.

Způsob evidování vykazovaných údajů a přenos dat na MŠMT popisuje nápověda. Import XML souboru je vhodné odladit na testovacím serveru, testování zde probíhá (i po 30. 9.) rychleji, než na ostrém serveru.

Pro předávání výkazu R44 o změnách v poskytování PO je nutná aktualizace Bakalářů verze 2017 z 14. 9. 2017 nebo novější.

více

Začátek Třídní knihy od 4. 9. 2017

Doporučujeme uložit Rozvrh pro Suplování od 1. 9. 2017. Při spuštění Suplování zvolte ve spodní části tlačítko Kalendář a 1. 9. označte jako prázdniny. V Třídní knize zvolte režim práce třídní knihy celé školy, globální nastavení. V nabídce Konfigurace vyberte Týdny třídní knihy, odškrtněte 1. týden, 2. týden ve spodní části přepište na 1. a zvolte tlačítko Přečíslovat další týdny. Pak již budou všechny Třídní knihy začínat až 4. 9. 2017.

Poznámka: dle školského zákona školní rok začíná 1. 9., v Evidenci tedy zůstává datum zahájení vzdělávání 1. 9. 2017.

QR kód na přihlášce na SŠ

V aktualizaci Evidence po 25. 1. 2017 byla nově zapracována možnost tisku QR kódu na přihlášky na střední školu a jeho načtení ve střední škole do Přijímacího řízení. 

Přihlášky SŠ

Nové přihlášky na střední školy a konzervatoře jsou k dispozici v aktualizaci Evidence po 30. 11. 2016, v okně se sestavami stačí použít tlačítko Import z instalace.

Verze 2017

CD s novou verzí systému Bakaláři bylo rozesláno poštou 18. 11. 2016.
Před instalací doporučujeme vyřešit ukončení nešifrovaného spojení HTTP a podpory Windows 2003 Serveru pro Webovou aplikaci.

více

Ročníková a závěrečná vysvědčení

Připravena ročníková vysvědčení a vysvědčení o získání vzdělání dle vyhlášky 3/2015 včetně tisku QR kódu dle doporučení MŠMT z 20. 5. 2016.

více

Vysvědčení pro aktuální školní rok, europassy

Pro školní rok 2015/16 doporučujeme nadále použít formuláře dle vyhlášky 223/2005,  resp. 256/2012 Sb. a 89/2013 Sb. - tj. vysvědčení bez QR kódu.

Vysvědčení dle vyhlášky 3/2015 ze dne 22. 12. 2014 o některých dokladech o vzdělání musí škola použít až od 1. října 2017 dle § 6 Přechodné ustanovení: "Do 30. září 2017 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky".


Absolventům VOŠ Lze tisknout dodatek k diplomu - europass (též v angličtině a němčině).

více

Odesílání Úrazů do aplikace InspIS

Modul ÚRAZY upraven dle požadavků ČŠI - záznamy jsou odesílány do aplikace INSPIS.

více

Znalostní databáze

Popis řešení běžných situací v systému Bakaláři najdete v častých dotazech. Zadejte výstižný text (např. maturit), program zobrazí témata, která se k zadanému výrazu vztahují,

např. ukončení docházky v posledním ročníku maturitních tříd (v suplování, třídní knize...)


více

Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ

Verze 14/15 obsahuje nové přihlášky na SŠ i číselník škol a oborů pro následující školní rok (v aktualizované verzi 13/14 je třeba nové přihlášky doplnit tlačítkem import z instalace).

Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení.
Aktualizace verze 14/15 ze 6. 2. 2015 obsahuje EXPORT a IMPORT dat mezi BAKALÁŘI a IS CERTIS (v nabídce Správce modulu Přijímací zkoušky).  Obsah XML je výsledkem jednání s Cermatem včetně položky ROCNIK=ODHL.
Pozvánky k pilotnímu ověřování bude možno tisknout z Certisu (po exportu dat uchazečů z Bakalářů a jejich importu do IS Certis).

více

Školení, semináře

Nabízíme školení k různým tématům (školní matrika, pro správce, klasifikace, rozvrh, třídní kniha...).

URL adresa Webové aplikace školy

V mobilní aplikaci pro Android byla doplněna možnost vyhledat a vložit adresu Webové aplikace školy. Pro správnou funkci je třeba, aby škola zkontrolovala (případně opravila či doplnila) tento údaj v aplikaci Naše škola v Bakalářích.

Známky zadané ve Webové aplikaci zapisovat přímo do ostrých dat

Březnová aktualizace (rok 2015) Bakalářů přepne nepřímý zápis klasifikace z webu na zápis do ostrých dat.

Žákovská knížka v mobilních zařízeních

Od 1.10.2014 mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.

Zabezpečení přihlašovacích údajů

Od verze 13/14 je nově řešeno zabezpečení přihlašovacích údajů do internetové žákovské knížky. Žákům a jejich rodičům není třeba hesla předávat písemně, mohou si sami vložit své heslo.

Výkaz pro zdravotní pojišťovnu

Program generuje datový soubor s přihláškami a odhláškami žáků pro VZP.

více

Studentské průkazy ISIC

Bakaláři umožňují evidenci studentských průkazů ISIC, multifunkčních čipových karet používaných pro elektronické systémy školy (docházkové, stravovací systémy, kopírky apod.). Pro školy bezplatně.

více

Internetová žákovská knížka (klasifikace, docházka..)

Učitelé mohou zadávat známky a zapisovat do třídní knihy nejen ve škole, ale i prostřednictvím webové aplikace. Rodiče a žáci mohou přes internet nahlížet do průběžné klasifikace, docházky či dokonce do probíraných témat v jednotlivých hodinách. Aplikace též obsahuje propracovaný systém komunikace.
Aktualizace z 28.8.2013 umožňuje pohodlnější předání přihlašovacích údajů rodičům.

více

Elektronická třídní kniha

Stávající papírové třídní knihy mohou být nahrazeny elektronickou podobou. Mají-li učitelé k dispozici počítač přímo v hodině, je to ideální řešení. Možný je i zápis hodin prostřednictvím internetu.
V minulém roce byl zdokonalen okamžitý přenos změn žáků ve skupinách do Třídní knihy a doplněna možnost zadávání domácích úkolů, zobrazujících se aktuálně žákům a rodičům ve webové aplikaci.

Nově zpracovaná nápověda

Podrobné informace k systému Bakaláři obsahuje nápověda, viz např. CSV pro testování žáků NIQES

více