RSS pro rodiče, žáky, učitele


Pro snazší sledování nově zapsaných informací v systému Bakaláři (známek, domácích úkolů, školních akcí a dalších zpráv) lze použít RSS kanály.

RSS je zkratka, která znamená Rich Site Summary. Jedná se o informační zdroje, které dokáží uživatele automaticky upozorňovat na nové zprávy, přidané informace a další novinky. Pro zpracování RSS se používají čtečky, do nichž zadáte adresy jednotlivých RSS kanálů navštěvovaných webů. Potom se na jednom místě dovíte, zda vyšel nový článek či příspěvek do weblogu, aniž byste museli všechny weby pracně procházet.

Upozornění na nové zprávy nenahrazuje komunikaci se školou plnohodnotně. Pro řešení některých věcí je třeba přihlášení do Webové aplikace. Notifikace v RSS mohou být zkráceny, nepřenášejí se přílohy, některé zprávy vyžadují potvrzení přijetí apod.
Použití osobních kanálů RSS musí být školou povoleno (v parametrech Webové aplikace).

S případnými dotazy se obracejte na technickou podporu.